Amplify The Resistance

Synopsis

Gezhiiesdoon Naakwiiwin

Mesnaatesjiginaan minwaa ngaamowinaang eshtood Shane Belcout, gewii giipkaan waanaamaagwad pii nebwachaad, Wiisaakodekwen Maria Campbell, minwaa Noosaan Wiisaakodenini Tony Belcourt, naagaansiigedaang Waasaakodek Naakwiiaad, 1980 Metis Rights movement?
Exerpts

Web Trailer

Metis songwiter Shane Belcourt watches as Metis Author Maria Campbell and Metis Rights Advocate Tony Belcourt discuss the origins of the Rights movement in the 1960’s.

Again

Watch the music video for Shane Belcourt’s song Again.

  • cherryl

Amplifier

Songwriter Shane Belcourt is accompanied by his producer Anthony Wallace and studio engineer Stephen Koszler, as they walk through the songwriting and studio recording process for Again.

  • Miigwetaa we Nookmis, minwaa Gichi-nookmis, Miigwetaa atek Aki, niiaap Aki jewii debenaamiin. Maria Campbell

  • Gwek niigaan gii naabme, giikendaanaa waa yaamaang, giikendaanaa waanishaa-aang Wiinsaadenaagwaan Chi gimaa yaayaang, debengmaang. Minwaash niiyaap daakiimnaai niiyaanaa. Tony Belcourt